Kurumsal

kurumsal resmi

Kalite Politikamız

En iyi hizmeti sunmak ve müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmak

Hizmet kalitesini arttırmak için çalışanımızın can güvenliğini ve memnuniyetini sağlamak ve çalışanlarımızı sürekli eğiterek geliştirmek,

Yasal şartlara ve mevzuatlara uymak,

 

Kalite Yönetim sisteminin şartlarını, müşterimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek şekilde tanımlamak, uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek kalite politikamızdır.

 

Çevre Politikamız

 

Hizmetimiz esnasında tekrar kullanım ve geri dönüşüm operasyonlarını arttırarak, doğal kaynak tüketimini en aza indirmek

İçinde yaşadığımız sosyal çevrenin ve hizmet sunduğumuz müşterinin çevre bilincini ve memnuniyetini arttırıcı sektörel gelişmeleri ve iyileştirmeleri araştırmak, adapte etmek ve uygulamak,

Hizmetimizde kullanılan teknolojinin çevre uyumlu olmasında öncü olmak, çevreyi ve doğayı koruyucu ve iyileştirici faaliyetleri desteklemek,

Mevcut uygulanabilir çevreyle, yasal yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatlara uymak,

Çevre konusunda tüm çalışanlarımızı eğiterek bilinçlendirmek,

Hizmet kalitemizi çalışma ortamına bağlı olarak en üst seviyede tutmak, ülke menfaatleri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve geliştirmek, politikamızdır.

 

İSG Politikamız

 

Yürürlükteki İş Sağlığı Güvenliği Kanun, Yönetmeliklere ve OHSAS 18001 İSG Sistem Standartlarının Gereklerine Uymak,

Bütün Faaliyetlerimizde Sürekli İyileşme ve Gelişmeyi Sürdürmek,

İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulanırken Müşterilerimiz de Dahil Olmak Üzere Tüm Paydaşlarımızın Beklentilerini Dikkate Almak,

Kazalara Sebebiyet Verebilecek Tehlikeli Ortamların Oluşmasını Engellemek ve Mevcut Tehlikeli Ortamları Ortadan Kaldırmak,

Çalışanlarımızın Sağlık ve Güvenliğini Önde Tutarak Faaliyetlerimizi Sürdürmek,

Acil Durum Risklerini Azaltmak,

Tedarikçilerimizi Kanunlara, İSG Yönetim Sistemimizin Yöntem ve İlkelerine Uymaları Konusunda Teşvik Etmek.

İKS olarak İSG politikamızdır.

 

2023 Yılı Çevre Yönetim Sistemi Hedefleri

 

2023 Yılı sonuna kadar tüm hizmet sahalarında sıfır hata ile hizmet vermek,

2023 yılı sonuna kadar belediyeden merkez ofis ve diğer ofislere geri dönüşüm kutusu tedarik etmek ve kağıt, plastik ve metal atıkları geri dönüşüme kazandırmak.

2023 yılı sonuna kadar belirlenen bütün çevre boyutlarını tespiti çalışmlarının sonucunda açılan düzeltici ve önleyici faaliyet raporlarını sonuçlandırmak,

2023 yılı sonuna kadar en az 15 tane müşteri ziyareti yapmak ve şikayetlerini değerlendirmek,

2023 yılı sonuna kadar en az 2 çevre koruma faaliyetine katılmak.  

 

2023 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği hedefleri

 

2023 Yılı sonuna kadar bütün hizmet sahalarında sıfır iş kazası ile hizmet vermek,

2023 yılı sonuna kadar belirlenen bütün risk analiz çalışmalarının sonucunda açılan düzeltici ve önleyici faaliyet raporlarını sonuçlandırmak,

2023 yılı sonuna kadar en az 10 tane müşteri ziyareti yapmak ve şikayetlerini değerlendirmek,

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda tüm personelin 2023 yılında 5 saat/adam eğitim almalarını sağlamak.

iso ve logolar iso ve logolar iso ve logolar
Bize Ulaşın